Ordbok för synonymer

abdikera synonymer

  • avsäga sig